เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผู้เข้าการอบรมทั้งสิ้น 44 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ของข้าราชการ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม และเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะ เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

194037
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
282
438
2754
188137
10495
10908
194037

Your IP: 3.227.2.246
2020-01-25 17:14