เมื่อวัน 8 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลนิคมน้ำอูน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลปัญหา ความเดือดร้อน แนวทางการแก้ไข ผลปรากฏว่าการจัดประชาคมระดับตำบล เสร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

134004
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
565
2691
128946
8676
9133
134004

Your IP: 172.69.135.175
2019-08-24 02:42