คณะผู้บริหาร


นายสะแบง   ฮุ่งหวล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน


นายสมเกียรติ   สอนนุชาติ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน


นายสินธุวัตร   อินทรพานิชย์

รองนายกองค์การบริหารส่สวนตำบลนิคมน้ำอูน


นายพงษ์สวัสดิ์  วงค์สีดา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน

นายสีเพือน  ฮังกาสี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน

นายณัฐวุฒิ  สัตถาผล

รองประธานประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน


นายสมศักดิ์  วงศ์ประทุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน


นายรสสมัย  แสงสุรินทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 1


นายชาญชัย   ล้านคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 1


นายสมสมัย  มีพรหม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 2


นายสมจิตร  นามโคตร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 2


นายนายถวิล  กอบสัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 3


นายสมหมาย  ศรีสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 4


นายประจักร์  ดาวเศราฐ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 4


นายสุพันธ์  พรหมศิริ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู ่ 5


นายสมจิตร  คำสมาน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 5


นางพิษมัย  พันธ์ชัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 6


นายกองศรี   พลนาคู

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 7


นายณรงค์ทิพย์   โสมชัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 7


นายอภิชาติ   นันทะราช

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 8

นายประไพ   ดวงสา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 9

นายศรีสุวรรณ  ดาวเศรษฐ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 9


นางดวงตา   อาจทุมมา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน หมู่ 10

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

194113
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
358
438
2830
188137
10571
10908
194113

Your IP: 3.227.2.246
2020-01-25 18:55