อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

     องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดดังนี้

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม

1516915
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
617
1035
15214
1491738
31922
31077
1516915

Your IP: 172.70.143.68
2023-09-23 21:21