องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน  เห็นว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีที่ดีและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนควรอนุรักษ์และสืบสานประเพณีนี้ไว้  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 67  (8) องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำ คือ บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวตำบลนิคมน้ำอูน จึงได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตาปลา  ประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ท่าน้ำบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมน้ำอูน

                 

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวตำบลนิคมน้ำอูนที่มีการสืบทอด
                เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

        2. เพื่อถ่ายทอดความรู้โดยภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำให้มีอยู่มีใช้ตลอดไป

        3.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำและพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำ

 

       4. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม  ความเสียสละ การมีส่วนร่วมและความสามัคคีในหมู่ชน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม

1516804
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
506
1035
15103
1491738
31811
31077
1516804

Your IP: 172.70.143.68
2023-09-23 20:19