เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2510  ทางกรมชลประทานได้สร้างเขื่อนน้ำอูนเพื่อปิดกั้นลำน้ำอูนที่ตำบลแร่  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  หมู่บ้านที่อาศัยอยู่เหนือเขื่อนอันประกอบด้วย  ชาวบ้านตำบลวาริชภูมิ  อำเภอวาริชภูมิ  และตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  ได้แก่  บ้านห้วยเหล็กไฟ  บ้านหนองปลิง  บ้านหนองเบญจ  บ้านโคกมะนาว  บ้านหนองผักเทียม  บ้านอูนโคกและบ้านหนองบัวบาน  ต้องอพยพขึ้นเหนือเขตน้ำท่วม  โดยการปกครองของนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน  ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เป็นกิ่งอำเภอนิคมน้ำอูน  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2518  โดยแยกการปกครองจากอำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  และต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ห็มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอำเภอนิคมน้ำอูนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  การปกครองได้แบ่งออกเป็น 4 ตำบล  ได้แก่  ตำบลนิคมน้ำอูน  ตำบลหนองปลิง  ตำบลสุวรรณคาม  และตำบลหนองปลิง  รวม 29 หมู่บ้าน

    ตำบลนิคมน้ำอูนมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  5,210 คน  มีจำนวนครัวเรือน  1,484  ครัวเรือน  มีชนเผ่าพื้นเมืองภูไทกะเลิง  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและการประมง การค้าเศรษฐกิจส่งออกได้แก่ ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น  ประเพณีประจำท้องถิ่น  ได้แก่  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ปุญประจำหมู่บ้าน  เช่น  บุญผะเหวด  บุญสงกรานต์  บุญเข้าพรรษา  บุญข้าวประดับดิน  บุญข้าวสาก  บุญกฐิน  แหล่งท้่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่  ภูดานด่านแต้  วัดผาเทพนิมิต  และเขื่อนน้ำอูน  ตำบลนิคมน้ำอูนเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร  และประชากรดำรงชีวิตไปตามครรลองของพระพุทธศาสนา  วัดจึงเป็นสถานที่สำคัญของชาวตำบลนิคมน้ำอูนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะวัดโพธิ์ชัย และวัดผาเทพนิมิต ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนิคมน้ำอูน

    องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบลนิคมน้ำอูน  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  มีพื้นที่  77  ตารางกิโลเมตร  มีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอนิคมน้ำอูน  ห่างจากอำเภอนิคมน้ำอูน  ระยะทางประมาณ 4  กิโลเมตร  โดยเส้นทางสายวาริชภูมิ-กุดบาก  อาณาเขตติดต่อ  ทิศเหนือติดต่อกับ  เขื่อนน้ำอูน  ทิศใต้ติดต่อกับเทือกเขาภูพาน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี  ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองปลิง  ตำบลสุวรรณคาม และอำเภอนิคมน้ำอูน  ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอวาริชภูมิ

 

    

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม

2089130
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
448
1667
6333
2070318
43584
68692
2089130

Your IP: 162.158.189.12
2024-07-25 13:50