- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

- คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

- คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

- คู่มือการจัดทำงบประมาณ

- คู่มือการออกขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

- คู่มือดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ

- มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า

- มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น

- มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์

- มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม

2089200
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
518
1667
6403
2070318
43654
68692
2089200

Your IP: 172.71.152.70
2024-07-25 14:38